LMT - Thread of fire | TVC

Client: LMT
Agency: WRONG Digital

Creative concept & Director - Dārta Apsīte
DOP | Edit | Graphics - Emīls Kālis
Producer - Nikola Dita Namniece
Gaffer - Nikita Karpov
Music - Miķelis Putniņš
1stAC & Color - Artūrs Krūmiņš
2nd AC - Eduards Deičmanis
Talent - Jānis Grūtups
Locations - Kārlis Balodis
Art - Aksels Millers & Evija Skirba
HMU - Daina Snore
Style - Ilze Kasa
Tech & Project Directors - Oskars Cirsis, Beate Broka
Frames